YES!Delft

Scale-up UNconference

On May 16th, a new edition of the Scale-up UNconference will take place.

Op 16 mei vindt een nieuwe editie van de Scale-up UNconference plaats.

(Voor Nederlands, scroll naar beneden )

What is a UNconference?

The Scale-up UNconference is an interactive event where you, as a scale-up founder, can share your knowledge and experience, and learn from the experiences and expertise of other scale-up founders

The purpose of the UNconference is knowledge sharing. The expertise, challenges, and questions of the participants determine the program of the UNconference. What makes this gathering so valuable is that it revolves around topics that you find important! These topics can vary widely: they could involve the building blocks for success during your company’s growth, the do’s and don’ts for attracting talent, specific choices you’ve made in entrepreneurship, and even failures from which everyone can learn.

What are we going to do?

When you arrive on Thursday, we’ll first have a brief gathering to explain how the UNconference works and what the day will look like. Then, we’ll start by looking at the agenda together. The agenda will feature a matrix with all available spaces and time slots. We’ll begin with a blank agenda, but the idea is for each of us to place our topics or questions for discussion in the time slots. You will be asked to write your question/topic on a post-it note. Then, one by one, we will announce these topics and assign your post-it note to a room and time slot. 

If you’ve proposed a session, it’s your responsibility to be present in the session and initiate the discussion. You can introduce your topic by asking an initial question or providing information about your thoughts. Each room will have a facilitator present to help facilitate the discussion when necessary.

Each room will have a flip chart, markers, and post-it notes that can be used for drawing or writing, and where the results of each session can be documented.

The aim of this event is to engage in conversation with one another and learn from each other. Don’t be afraid to ask questions, learn from other entrepreneurs, share your knowledge, make new connections, and have fun!

Programma

12:00 – 13:00 Lunch (optional)

13:00 – 13:30 Walk inn with coffee and tea

13:30 – 14:30 Opening & Agenda Setting

14:30 – 16:30 Break out rounds

16:30 – 17:00 Plenary Learnings

17:00 – 18:30 Network Drinks

———————————————————————–

Wat is een UNconference?

De Scale-up UNconference is een interactief event waar jij als scale-up ondernemer jouw kennis en ervaring kan delen en kan leren van de ervaring en expertise van andere scale-up ondernemers.

Het doel van de UNconference is kennisdeling. De expertise, uitdagingen en vragen van de deelnemers bepalen het programma van de UNconference. Wat deze bijeenkomst zo waardevol maakt is dat het gaat om onderwerpen die jij belangrijk vindt! Die onderwerpen kunnen uiteenlopen: het kan gaan om de bouwstenen voor succes tijdens de groei van jouw bedrijf, de do’s en don’ts voor het aantrekken van talent, bepaalde keuzes die je hebt gemaakt tijdens het ondernemen, of juist over mislukkingen waar iedereen van kan leren.

Wat gaan we doen?

Wanneer je op donderdag binnenkomt, hebben we eerst een moment waarop we kort samenkomen om uit te leggen hoe de UNconference werkt en hoe de dag eruit gaat zien. Daarna starten we door samen naar de agenda te kijken. Op de agenda is een matrix getekend met daarop alle ruimtes en tijdslots die beschikbaar zijn. We starten met een lege agenda, maar het is de bedoeling dat we allemaal onze onderwerpen of vragen waar we over willen discussieren in de tijdslots plaatsen. 

Je zult eerst gevraagd worden om jouw vraag/onderwerp op een post-it te schrijven. Vervolgens noemen we een-voor-een dit op en wordt jouw post-it aan een zaal en tijd toegewezen. Aanwezigen schrijven zich vervolgens in door hun naam op een post-it bij de sessie van hun keuze plakken.

Wanneer jij de sessie hebt aangedragen, is het jouw verantwoordelijkheid om in de sessie aanwezig te zijn en de discussie te starten. Je kunt jouw onderwerp introduceren door een eerste vraag te stellen of informatie te geven over jouw gedachten. In elke ruimte zal een facilitator aanwezig zijn om de discussie te helpen faciliteren wanneer nodig.

Elke ruimte heeft een flipchart, markers en post-its die gebruikt kunnen worden om op te tekenen of te schrijven en waar de resultaten van elke sessie gedocumenteerd kunnen worden.

Dit event heeft het doel om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Wees niet bang om te vragen, leer van andere ondernemers, deel jouw kennis, maak nieuwe connecties en heb plezier!

Programma

13:00 – 13:30 Inloop met koffie en thee

13:30 – 14:30 Opening & Agenda Setting

14:30 – 16:30 Break out rondes

16:30 – 17:00 Plenaire Afsluiting

17:00 – 18:30 Netwerkborrel

Het was erg waardevol om met andere ondernemers van scale-ups ervaringen uit te wisselen en te zien dat ik niet alleen ben in de uitdagingen waar ik voor sta.Jelmer van Ast – CEO Conference Compass

Event info

Where
Titaan, Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag
When
16 May 2024
13:00 - 18:30
Cost
Free of charge

See also

To top
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12